Stockist

Hokkaido

Tohoku

Chugoku and
Shikoku

MAISON IENA HIROSHIMA

082-552-0051

PARIGOT HIROSHIMA

082-504-8411

PARIGOT OKAYAMA

086-801-4188

Kyushu

TILE MIYAKONOJOSHI

0986-51-5144

TILE MIYZAKI

0985-38-9008

TRIP BEFU

092-844-3243

TRIP FUKUOKA PARCO

092-235-7000